برایتون مقابل واتفورد: بازدیدکنندگان می توانند بال مرغ دریایی را بچسبانند

جیمی پاچکو می گوید: دلایل بسیار خوبی برای رویارویی با میزبان برایتون با چنین شانس های کوتاه مقابل واتفورد وجود دارد ، بنابراین ساده نگه داشتن کار می تواند هزینه بر باشد.

READ  بهبود بازدیدکنندگان ارزش حمایت در پارک جیمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.